Thursday, January 23, 2014

வெண்முரசு விவாதங்கள்

வெண்முரசு மகாபாரதத் தொடர் என் இணையதளமான www.jeyamohan.in மற்றும் www.venmurasu.in ல் வெளிவந்துகொண்டிருக்கிறது. அது குறித்து வரும் கடிதங்கள் மற்றும் விவாதங்களை இங்கே தொகுக்கலாமென நினைக்கிறேன். இது மேலதிக வாசிப்புக்காக மட்டுமே. விவாதங்கள் வழியாக வாசித்தவற்றை தெளிவுபடுத்திக்கொள்ளலாமென நினைக்கும் வாசகர்களுக்காக.