Sunday, July 30, 2017

கார்க்கோடகன்


ஜெ

நளதமயந்திக்கிடையே திடீரென்று கார்க்கோடகன் வந்துவிட்டதுபோலத் தோன்றியது. அப்படி இருக்காதே, முன்னாடியே க்ளூ இருக்குமே என்று தேடிப்போனேன். இருக்கிறது. நளன் சாளரம் வழியாக தமயந்தி கார்க்கோடகனுடன் இருக்கும் காட்சியைப் பார்க்கிறான். அதன்பின்னர்தான் அவன் அவளிடமிருந்து விலகி அலைய ஆரம்பிக்கிறான். இந்த காட்சி கரவுக்காட்டில் வருகிறது. சரியாக எத்தனை வாசகர்கள் வாசித்தார்கள் என்று தெரியவில்லை. பலர் வாசிக்கவில்லை என்பதை என் நண்பர்களிடம் பேசியபோது அறிந்தேன்

காளீஸ்