Monday, July 27, 2015

வெண்முரசு யூ டியூபில்

வெண்முரசை யாரோ ஒருவர் வாசித்து பதிவு செய்து யூட்யூபில் ஏற்றி கொண்டிருக்கிறார். அத்தியாயங்களை முழுமையாக படிப்பதாக தெரியவில்லை. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ge41C4j0Zzc