Monday, July 7, 2014

வெண்முரசு சொற்களின் பக்கம்-சித்தார்த்

வெண்முரசு தொடரை வாசிப்பவர்களின் உதவிக்காக நண்பர் சித்தார்த் உருவாக்கியிருக்கும் இந்தத் தளம் வியப்பூட்டியது. இதில் குறிச்சொற்களைக் கொண்டு அக்கதைப்பகுதிகள் வரும் அனைத்து அத்தியாயங்களையும் எடுத்துவிடமுடியும். படங்களை தனியாக பார்க்கமுடியும்.

வெண்முரசு குறிப்புச்சொற்கள் பக்கம்