Wednesday, December 24, 2014

வெண்முரசின் தகவல் மூலம்புராண கலை களஞ்சியமான வெட்டம் மாணி கீழ்கண்ட தளத்தில் கிடைக்கிறது. வெண்முரசில் இருந்து தகவல் திரட்டுபவர்களுக்கு இது உதவியாக இருக்கும். இந்த புத்தகத்தின் கடைசியில் விரிவான வம்சாவழி ஓவியங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

இதை மொழிபெயர்த்து கதாபாத்திரங்களுக்கான hyperlinkகளுடன் இணையத்தில் ஏற்றினால் நன்றாக இருக்கும்.


https://archive.org/details/puranicencyclopa00maniuoft
http://www.jeyamohan.in/45545
ஹரீஷ்